Årsmöte i Ätradalens Nordenavdelning 9 februari 2020

Så var vi då samlade för ett nytt årsmöte. Denna gång i Vinbergs församlingshem. Utanför huset stormade det rejält när Ciara drog in över Halland med kraftiga vindar och regnbyar. Detta stod i bjärt kontrast till den gemytliga stämning som fanns inomhus. Vi var 35 medlemmar som samlats dels för årsmötet och dels för att lyssna på ett föredrag ”Sant och osant i Halland”.

Till ordförande för dagens förhandlingar utsågs Lars-Göran Andersson som med lätthet svingade klubban. Han påstår att längst tid tar det att utse justeringsmän/rösträknare, vilket det också gjorde.

Verksamhetsberättelsen för 2019 var mycket innehållsrik, vilket den också skulle vara med tanke på föreningen Nordens 100-årsjubileum. Några arrangemang som särskilt stack ut var Gästabudet; där hade vi bjudit in personer med språkvänner från Iran, Afganistan och Syrien. Årets höjdpunkt var dock Nordenveckan 19-26 maj med många aktiviteter för medlemmar och allmänhet, dessutom gäster från Danmark, Färöarna och Norge. Vi deltog även på Sparbanksdagen i Falkhallen med gott resultat där föreningar kan visa upp sig och värva medlemmar.

Eva Berntsson Melin var inbjuden med sitt program som hon anpassat med anekdoter från lokal miljö. Eva har verkat som 1:e arkivarie vid Hallands kulturhistoriska museum och Folkrörelsernas arkiv. Hon presenterade berättelserna om sägner, folktro och seder på ett intressant och humoristiskt sätt, mycket uppskattat. Kanske tittar vi oss lite extra över axeln efter att ha hört om småfolk och annat otyg.

Två medlemmar ur styrelsen avgick och avtackades; nämligen Elsebritt Andersson och Alf Johansson. Elsebritt har varit med i styrelsen i fem år och fick en brosch i tenn. Alf har varit aktiv i styrelsen under många år varav de senaste 12 åren som revisor. Både Elsebritt och Alf fick blommor av vår ordförande Marita Sködborn Gustafsson

Framtiden kommer att mötas på ett starkare sätt genom att de tre tidigare avdelningarna gått samman och bildar nu en förening i Falkenbergs kommun; Ätradalen. Troligen det bästa sättet att kunna fortsätta med att få föreningen och den nordiska tanken att leva vidare.

2020 års programblad gicks igenom och man kan följa inbjudningar och rapporter på vår hemsida
https://atradalen.norden.se/kalendarium och
https://atradalen.norden.se/nyheter/        Mycket nöje!

Rolf Nilsson