Sommarhälsningar

Till midsommar blev planteringen klar vid Tullbron och nu finns  även skylten med den förklarande texten på plats.

Det är Janna Skyllberg, enhetschefen på park-och växthus,  som med sina duktiga medarbetare gjort denna fina plantering. Den pryder verkligen sin plats och gläd er kommuninvånare och turister som passerar förbi.
Marita Sköldborn Gustafsson