Ätradalen

Ätradalen

Om föreningen

Ätradalens Nordenavdelning startade  år 1949. Här kan du läsa mer om vår styrelse. Avdelningen samarbetar med Falkenbergs och Morup-Vinbergs avdelningarna för att möjliggöra ett rikare utbud av studiebesök och utflykter för medlemmarna. ”Kura skymning” arrangeras i samarbete med lokalbiblioteken i Ätran och Vessigebro.

Vi har ett livligt utbyte med våra vänorter; nämligen Odsherred i Danmark, Borgarnes på Island, Leirvik på Färöarna och Ullensaker i Norge. Medlemmar från alla vänorterna träffas vartannat år på gemensam stämma. 2015 var vi inbjudna till Färöarna. Nya medlemmar hälsas välkomna!

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 medlemmar i över 100 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Personuppgiftspolicy för Föreningen Norden Ätradalen

Personuppgifterna får endast behandlas för specifika och uttryckliga ändamål och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Medlem eller medlemsorganisation godkänner genom medlemsanslutning att personuppgifter används i medlemsregister för administrativa uppgifter, för distribution och intern kommunikation. Registeruppgifter får inte lämnas till kommersiell verksamhet.

Föreningen Norden och dess medlemmar ska alltid ge den registrerade tydlig och transparent information avseende behandlingen av personuppgifter.

Medlemsregister hanteras centralt ( se policyn på www.norden.se) men avdelningen har möjlighet att använda uppgifterna för att sprida sin information. Man samlar personuppgifter vid anmälningar till kurser, resor och andra arrangemang. Dessa sparas inte efter att arrangemangen är avslutade.

På hemsidan finns ibland referat med bilder. Det skall alltid informeras om vid fototillfället så att man kan neka att vara med på bild.

Vår verksamhetsplan 2019 – 2020

1. FÖRENINGEN NORDENS ÄNDAMÅL

Föreningen Nordens ändamål är att främja och utveckla samarbete inom och utåt Norden. Föreningen vill underlätta att bo, studera och arbeta i olika länder. Kunna utöva sitt nationella, nordiska och europeiska medborgarskap. Få utöva de fri- och rättigheter och förstå de skyldigheter som är förknippade med medborgarskapen. Gränshinder av olika slag ska minska såsom kunskaper, kulturella. sociala, ekonomiska, juridiska och förvaltningsadministrativa hinder.

2. AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL

Inom två år är det högst sannolikt, att det endast finns en Nordenavdelning i Falkenbergs kommun; nämligen Ätradalen. Falkenbergs avdelning tar sitt andra beslut om nedläggning på sitt årsmöte 2019, Morup/Vinbergs avdelning sitt första beslut 2019 och sitt andra beslut 2020. Vi hoppas att så många som möjligt av deras medlemmar kommer till Ätradalen. Därför fortsätter vi vårt arbete de kommande tvår åren som tidigare och därefter får vi göra en nystart beroende på förutsättningarna.

3. HUR ARBETAR VI FÖR MÅLEN

Vi fortsätter vårt vänortsarbete med Odsherred i Danmark, Borgarnes på Island, Leirvik på Färöarna och Ullensaker i Norge. Medlemmar från alla vänorterna träffas vartannat år på gemensam stämma. Vi har redan fått en preliminär inbjudan till vänortsmöte i Danmark 20 juni – 1 juli 2019. Detaljer beräknas komma under våren. Temat blir Odsherred Geopark. Under mars – april 2019 kommer vi därför att anordna en studiecirkel om de olika delarna i Geoparken, för att få bättre utbyte av resan.

Vi fortsätter att sprida kunskap om språk, kultur, historia och samhälle genom våra planerade aktiviteter.

Alla medlemmar i föreningen har ansvar för att lobba för föreningens aktiviteter samt värva fler medlemmar. Här är den personliga kontakten viktigast. Vi i styrelsen hjälper gärna till med det praktiska vid medlemsanmälan och ger information.

4. KOMMUNIKATION – SÅ SYNS VI

Genom annonsering, affischering och reportage av våra aktiviteter i Nordens tidning, Inlandsbladet och på vår hemsida www.atradalen.norden.se.

Medlemmar får regelbundet utskick om kommande arrangemang både lokalt och från närliggande avdelningar.